Behöver du kommunicera över stora avstånd? Walkiefleet är en så kallad POC-tjänst som ger dig funktionen av komradio men med mobilnäten som infrastruktur. Det ger en oslagbar täckning jämfört med att bygga repeaternätverk. Till Walkiefleet finns ett stort antal terminaler men också möjligheten att använda som app i telefonen eller från en Windowsdator med en så kallad Dispatch.

Läs mer på www.walkiefleet.se eller kontakta oss direkt på 08-298 298 / info@signalstyrkan.net för en demo.